Etusivu Säännöt Kategoriat Tuomaristo Gaala Finalistit Voittajat
Yhteistyössä

Google


Kategoriat

Paras kuluttajille suunnattu palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit) jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden ja julkishallinnon kuluttajille suuntaamia palveluja.

Paras B-to-B -palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B-to-B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot.

Paras Rich media -toteutus

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, verkkokampanjoita tai verkkopelejä, jotka ovat kokonaan tai osaksi toteutettu rich median keinoin.

Paras infodesign

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun informaatiosuunnitteluun, palvelun saavutettavuuteen, käyttöliittymän intuitiivisuuteen ja loogisuuteen sekä ulkoasun selkeyteen.

Paras verkkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (gif-banneri, popup, suurtaulu interstitiaali jne).

Paras B-to-B -kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti b-to-b -mediana.

Paras kuluttajakampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti.

Tuloksellisin verkkokampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Sarjaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.

Paras design

Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www-töitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa.


Aikataulu
24.2.2005
Taistelu bittimeren herruudesta alkaa

21.3.2005
Deadline kilpailutöille eli viimeinen mahdollisuus valmistella työ taistelukuntoon

8.4.2005
Finalistifregatit julki

21.4.2005
Fanfaareja ja juhlahumua voittogaalassa